ឆេះ​ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ​ លីម​ ឡុង បំផ្លាញ​ឡាន​៧​គ្រឿង និង​ម៉ូតូ​៥​គ្រឿង​ – CEN