ប្រជាពលរដ្ឋ​ស្រុក​ព្រៃនប់ ចោទ​ក្រុមហ៊ុន​ឋានសួគ៌ បិទផ្លូវ​មិន​ឲ្យ​ពួកគាត់​ឆ្លងកាត់​! – CEN