ឯកអគ្គរាជទូត​ហ្វីលីពីន​៖​ពង្រឹង និង​ធ្វើឱ្យ​ស៊ីជម្រៅ​នូវ​ទំនាក់​ទ​នង​ទ្វេភាគី កម្ពុជា​-​ហ្វីលីពីន​ – CEN