ផ្ទុះ​រថយន្ត​ដឹក​ប្រេង​នៅ​នី​ហ្សេ ស្លាប់​មនុស្ស​ជិត ៦០​នាក់​ – CEN