ដោយសារ​កង្ហារ​ឆ្លង​ចរន្ត​អគ្គិសនី បណ្ដាលឲ្យឆ​ក់​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់​ – CEN