បញ្ជូនតៃកុង​រថយន្ត​បែន បើក​បុក​ម៉ូតូ​ស្លាប់​៤​នាក់​ ដល់​តុលាការ​ – CEN