លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា បាន​ប្រាប់​លោក​ស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត អំពី​វឌ្ឍនភាព​លើ​វិស័យ​ដីធ្លី និង​លំនៅឋាន – CEN