ជិត ២០​នាក់​ស្លាប់ បន្ទាប់ពី​ឡានក្រុង​បោះពួយ​ចូល ច្រកចូល​រថភ្លើង​ក្រោម​ដី​នៅ​រុស្សី – CEN