សម្តេច​តេជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី បាន​អំពាវនាវ​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ប្រទេស​អា​រ៉ា​បី​សាវ​ឌី​ត ក្នុង​ការសម្រួល​អោយ​បងប្អួន​ខ្មែរ​-​ឥស្លាម​ជាង​១២០០​នាក់​ទៅ​ធ្វើបុណ្យ​នៅ​ទៅនោះ – CEN