បុគ្គលិក កម្មករ បម្រើការ​នៅ​កា​សុីណូ តុង​ហ្វា​មិង​ជូ ក្រុងព្រះសីហនុ នាំគ្នា​តវ៉ា ទាំងយប់​ – CEN