ជនជាតិ​ចិន​ប្រុស​ស្រី​ ២ ​នាក់ ​ប្លន់​រថយន្ត ​រួច​ជិះ​បំបុក​ប៉ារា​ស់​ស្ទាក់​ចាប់​របស់​សមត្ថ​កិច្ច​ទៀត​ – CEN