រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អា​មេ​រិច​ទៅ​អុីរ៉ាក់ ក្រោយពេល​មាន​ភាព​តានតឹង​ជាមួយ​អុីរ៉ង​ – CEN