ឥណ្ឌូនេស៊ី​នឹង​ដាក់​ពង្រាយ​កងកម្លាំង​ជិត ៥០០.០០០​នាក់ នៅ​ថ្ងៃ​ប្រកាស​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ផ្លូវការ​ – CEN