លោក​ហ៊ុន ម៉ា​នី ជំរុញ​អាជ្ញាធរខេត្ត​ប៉ៃលិន​ពង្រឹង​គុណភាព​អប់រំ ពិសេស​សាលារៀន​តាម​ព្រំដែន​ – CEN