ស្នើ​ឲ្យ​ដាក់​វិធានការ​តឹងរ៉ឹង លើ​ក្រុមហ៊ុន​លក់​ដី​ខ្យល់ បោក​ប្រជាពលរដ្ឋ ខណៈ​ជនសង្ស័យ 3 នាក់​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន នៅ​បាត់ដំបង​ – CEN