ក្រោយ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​/​សង្កាត់ គ​.​ជ​.​ប ទទួលបាន​បណ្តឹងតវ៉ា​ចំនួន​៤២ – CEN