ធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៤ ហើយ​ឮ​ភ្លេងពិណពាទ្យ អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ឲ្យ​អ្នក​បើក​ឡាន​ជិះ​រក​រោងបុណ្យ ដើម្បី​រំលែក​ទុក្ខ​ជាមួយ​គ្រួសារ​សព​ – CEN