អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន ENARITA បរិច្ឆាគ​ថវិកា សប្បុរសធម៌ ១​ម៉ឺន​ដុល្លារ ចូល​ចំណែក​ជាមួយ​កាកបាទ​ក្រហម​ – CEN