ភ្នំ​ដោះ​ក្រមុំ ត្រូវ​បាន​បោះ​បង្គោលព្រំការពារ ដើម្បី​កុំឱ្យ​មាន​ការទន្ទ្រាន រំលោភ​កន្លែង​អភិរក្ស​វប្បធម៌ របស់​បងប្អូន​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ – CEN