ព្យុះ​ត្រូពិច​ដែល​សម្លាប់​មនុស្ស​រាប់រ​យ​នាក់ ​នៅ​ភី​លី​ពី​ន កំពុង​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ភាគ​ខាងលិច​វៀតណាម​ – CEN