កម្ពុជា​នាំ​ចេញ​ចេកអំបូង​លឿង ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ចិន – CEN