អ្នកយក​ព័ត៌មាន​ទូរទស្សន៍​អប្សរា​៤​នាក់ ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៤ – CEN