អា​មេ​រិច​ចាប់​កប៉ាល់​ដឹក​ទំនិញ​របស់​កូរ៉េខាងជើង ដោយ​ចោទ​ថា​ល្មើស​នឹង​ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច​ – CEN