ឈូង​សមុទ្រ​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​មួយ​ របស់​ថៃ​ត្រូវ​បិទ​មិន​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ទៅ​លេង​រហូតដល់​ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បី​ឲ្យ​បរិស្ថាន​ត្រឡប់​មក​ដូចដើម​វិញ​ – CEN