សម្ដេច​ក្រឡាហោម ស្នើសុំ​ប្រជាពលរដ្ឋ កុំ​ចូលរួម​សកម្មភាព​ទាំងឡាយ​ណា ដែល​ខុសច្បាប់ និង​ប៉ះពាល់​ដល់​សន្តិភាព​ – CEN