ស្នើ​បន្ធូរបន្ថយ​ទោស ទណ្ឌិត ៧៣​រូប និង​លើកលែងទោស​៤​រូប សម្រាប់​បុណ្យពិសាខបូជា​ – CEN