ក្រុម​អន្ធពាល​២​ក្រុម វាយ​កាប់​ចាក់​គ្នា ស្លាប់​ម្នាក់ របួស​ម្នាក់ និង​ឃាត់ខ្លួន​គូកន​៦​នាក់​ – CEN