ហាមឃាត់​គណនី​ហ្វេ​សប៊ុក​ឈ្មោះ Lina soon កំពុង​ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ផលិតផល​គ្រឿងសម្អាង ធ្វើឲ្យ​ប៉ះពាល់​សុខភាព​អ្នកប្រើប្រាស់​ – CEN