រដ្ឋសភា​បោះឆ្នោត​គាំទ្រ​លោក យិន ប៊ុនណាង ជា​តំណាងរាស្ត្រ​ខេត្ត​កំពង់ចាម – CEN