ការផ្សាយ​របស់​គេហទំព័​រ​អន​ឡាញ​បរទេសមួយ មួលបង្កាច់​មកលើ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ថា អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រទេស​ចិន ដាក់​មូលដ្ឋានទ័ព​នៅក្នុង​ខេត្តកោះកុង ​គឺជា​ការ​លាប​ពណ៌​យ៉ាង​គឃ្លើន​ – CEN