លោក​ប៉េអឹម​ស័ក្តិ​៤ សាន្ត សុខុម កូន​មេ​ប៉េអឹម​ខេត្តក្រចេះ ដែល​ប្រើ​អំពើហិង្សា ត្រូវបាន​ដោះលែង​ចេញពី​ពន្ធនាគារ ឲ្យ​មាន​សេរីភាព​ – CEN