ក្រសួង​ជំនាញ កោះហៅ​ផលិតកម្ម​ចម្រៀង​ចំនួន 3 មក​ដុសក្អែល កុំ​ឲ្យ​ចម្លង​ស្នាដៃ​របស់គេ​មក​កែ​ទៀត ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់បង់​ស្នាដៃ​មរតក​ដើម – CEN