ព្រមាន​អនុវត្ត​តាម​ផ្លូវច្បាប់ ចំពោះ​នគរបាល​នៅក្រោម​ឱវាទ ដែល​ឋិត​នៅតាម​តំបន់​ជាប់​ព្រំដែន​ណា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​ការអនុញ្ញាតអោយ​ជនជាតិ​វៀតណាម​ចូល​មក​ជួល​ដី​ធ្វើស្រែ ក្នុង​ទឹកដី​ខេត្តតាកែវ​ – CEN