ក្មេង​អន្ធពាល​ជនជាតិ​ចិន រក​តែ​គ្រែ​ដេក​មិន​បាន​ផង ចង់​មក​គ្រប់គ្រង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ផង​ (វីដេអូ) – CEN