ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ដែល​ចូល​ក្នុង​បន្ទប់ទឹក​​ចាប់​ថើប​កូន​ក្រមុំ​គេ​ ត្រូវ​យាយ​គេ​ទាន់ ស្រែក​ឆោឡោ ដេញ​ចាប់​គល់​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ – CEN