ចាប់​យុវជន​ម្នាក់ ដែល​ចោទថា​បាន​រំលោភ​ក្មេងស្រី​អាយុ​១៣ រួម​ភេទ​បាន​២​ដង – CEN