ស​ម្តេច​តេ​ជោ ស​ង្ឃឹ​ម​ថា នា​ពេ​ល​អ​នា​គត ក​ម្ពុ​ជា និង​​នេ​ប៉ាល់ នឹង​​ដាក់​ឲ្យ​មាន​អគ្គរដ្ឋ​ទូត​ក្នុង​ប្រទេស​ទាំងពីរទៅវិញទៅមក – CEN