ករណី​​នគរបាល​ចាប់​មនុស្ស​ញាត់​ចូល​ឡាន ស្នងការ​ខេត្តកំពត​បញ្ជាក់ថា​មិនបាច់​ដឹង​ដល់​សម្ដេច​ទេ ត្រឹម តុលាការ​បាន​ហើយ ព្រោះម្ចាស់​ដី​លក់​ដី​ឱ្យគេ​ហើយ រំលោភ​យក​ដី​វិញ​ – CEN