សម្ដេច​តេ​ជោ​ប្រកាស​អញ្ជើញ​វិស័យ​ឯកជន​និង​អ្នក​វិនិយោគិន​នេ​ប៉ាល់ មក​សិក្សា​ពី​កាលានុវត្តភាព​ធុរកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា ព្រមទាំង​សម្រេចចិត្ត​បណ្ដាក់ទុន​វិនិយោគ​ – CEN