ធ្វើ​លូ​ធ្វើ​ផ្លូវ ធ្វើ​យូរៗ​ទៅ​ខូច​ផ្លូវ​ស្ទះលូ ផ្លូវជាតិ​លេ​2 គាស់​កកាយៗ​ដាក់លូ រង​ការរិះគន់​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN