ដោយសារ​ដំរី​ច្រើនពេក ហ្ស៊ី​មបា​វ៉េ លក់​ជិត ១០០ ​ក្បាល ​អោយ​ចិន និង​ឌូ​បៃ ដើម្បី​យក​លុយ​ទ្រទ្រង់​ការអភិរក្ស​ – CEN