មេឃុំ​ប៉ាតេ អះអាងថា ការអំពាវនាវ​របស់​ទណ្ឌិត​សមរង្ស៊ី មក​ដណ្ដើម​អំណាច​ពី​រដ្ឋាភិបាល ជា​ការរំលោភ​លិទ្ធ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ – CEN