អនុ​ប្រធានាធិបតី​ចិន ទូលថ្វាយ​ព្រះមហាក្សត្រ​កម្ពុជា ៖ ​ចិន​-​កម្ពុជា ស្ថិតនៅក្នុង​ស្ថានភាព​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ – CEN