ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ប្រកាសអាសន្ន​ជាតិ​ជុំវិញ​ការ​គំរាម​សន្តិសុខ​ជាតិ​របស់ Huawei – CEN