៣​ខែ ដើមឆ្នាំ​២០១៩​នេះ កម្ពុជា​បាន​ទទួល​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​ជាង ១,៨​លាន​នាក់ ក្នុងនោះ​ទេសចរ​ជនជាតិ​ចិន​មាន​ជាង ៦៨​ម៉ឺន​នាក់​ – CEN