ភី​លី​ពី​ន​ហៅ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ខ្លួន​ត្រឡប់​មក​វិញ ជុំវិញ​ជម្លោះ​រឿង​សំរាម​ជាមួយ​កាណាដា​ – CEN