សម្ដេច​ក្រឡាហោម​៖ នគរបាល បាន​ទប់ស្កាត់​បន្សាប​ឥទ្ធិពល​នៃ​មនោគមវិជ្ជា​របស់​កម្លាំង​អ​មិត្ត ដែល​តែងតែ​ញុះញង់ បំបែកបំបាក់​ – CEN