បញ្ហា កង្វល់ សំណូមពរ របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​កូរ៉េ​បាន​លាតត្រដាង និង​រួម​គ្នា​ដោះស្រាយ – CEN