ប្រជា​នេសាទ ជាង​ពាក់កណ្តាល នៅតែ​បន្ត​ការនេសាទ​ខុសច្បាប់​ក្នុង​ទន្លេ​អភិរក្ស​សត្វ​ផ្សោត​ ដោយ​មិន​ញញើតកម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ – CEN