អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ចុះ​ឡោម​ព័ទ្ធ​ចាប់ខ្លួន​មន្ត្រី​របស់​អតីត​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​ម្នាក់​ – CEN